ქვიჯა – (გურიაში) როდინი
ქნის – (კახურ–ქიზიყური) ხედნის
ქოცო – (კახურ–ქიზიყური) პატარა ქვევრი
ქური - (ხევსურ) ლოყა